Plantenpaspoort

Sinds 2018 zijn al onze producten voorzien van een Plantenpaspoort. Deze verplichting is van kracht gegaan voor een groot deel van Europa.

Wat is een plantenpaspoort?

Een plantenpaspoort is een verzameling van verplichte informatie die gedocumenteerd moet zijn bij het verhandelen van alle planten bestemd voor ‘opplant’  binnen de Europese Unie (EU). Het geeft de identiteit en herkomst van de zending weer en maakt het mogelijk om de oorspronkelijke producent te traceren.

Een plantenpaspoort heeft een vaste opmaak. De aanwezigheid van een plantenpaspoort bewijst dat de producent voldoet aan de geldende regels en eisen die in de Europese plantgezondheidsverordening (EU) 2016/2031 zijn vastgesteld en dat de onderneming onder een inspectieregime valt van een keuringsdienst, Naktuinbouw.
Naktuinbouw houdt toezicht op de bedrijfsvoering en voert elk jaar een veldinspectie uit. Bij geregistreerde bedrijven letten zij op verschillende aspecten: administratie (waaronder het plantenpaspoort), bedrijfshygiëne, eigen kwaliteitscontroles en producttraceerbaarheid.

Een plantenpaspoort mag alleen worden afgegeven als het plantmateriaal vrij is van gereguleerde organismen.

Gereguleerde organismen zijn ziekten of plagen welke zeer moeilijk te bestrijden zijn. Door die ziekten en plagen te ‘reguleren’ hopen de plantenziektekundige diensten in Europa te voorkomen dat ze verder verspreiden door Europa. Als ziekten en plagen niet gereguleerd worden dan kan dat grote schade veroorzaken in teelten, werkgelegenheid en de groente ruimte.