MPS-ProductProof gecertificeerd.

08 februari 2019

J&P ten Have vanaf nu ook MPS-ProductProof gecertificeerd.Vignet_MPS-GAP_V10_NL-600876.jpg

MPS-ProductProof toont aan dat bepaalde werkzame stoffen ontbreken in sierteeltproducten.
Handel en retail vragen het, de kweker levert.
MPS-ProductProof is een systematiek waarbij met behulp van registratie van gewasbescherming
binnen 24 uur en onafhankelijke monsternames kan worden aangetoond dat bepaalde werkzame stoffen niet zijn gebruikt in de teelt.
MPS-Product Proof (productzekerheid) is een @-on (add-on) op MPS-ABC (bedrijfszekerheid).