MPS certificaten

02 september 2019

Wij zijn trots op onze MPS-certificeringen, hiermee kunnen wij een nog schoner en duurzaam product produceren.

MPS-ABC:
Registratie van hoeveelheid van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, water en energie gebruik. Hoe minder er gebruikt wordt hoe duurzamer de teelt.
Wij zijn MPS-A, we gebruiken zo min mogelijk meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en water en de locatie Herenwerf gebruikt duurzame aardwarmte om de kas te verwarmen.

MPS-GAP:
Een certificaat voor kwekers die aan de Retail leveren. Hierin wordt beschreven hoe er wordt omgegaan met veiligheid, (bedrijf)hygiëne, traceerbaarheid en personeelsbeleid.

MPS-Social Qualified:
Stelt eisen aan het (sociale) personeelsbeleid van het bedrijf.

MPS-ProductProof:
Registratie van gewasbeschermingsmiddelen. Door binnen 24 uur te registreren na het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en door 4 periodieke bladmonster onderzoeken per jaar kunnen we aantonen welke gewasbeschermingsmiddelen we wel en niet gebruiken. Zo zijn we transparant in ons middelen gebruik.
De certificering MPS-ProductProof hebben we sinds februari 2019.

Kijk gerust op de website van MPS voor meer informatie en als u ons nummer (600876) invoert ziet u alle certificeringen van
J&P ten Have vermeld staan.
Website MPS: Milieu Programma Sierteelt (MPS)