Geschiedenis

Van verleden naar heden

J&P ten Have is een modern potplantenbedrijf dat voort komt uit een familiebedrijf dat is overgegaan van vader op zoon. Het bedrijf is opgericht in 1955 in Honselersdijk door W.J.J. ten Have.
Het bedrijf had in 1978 een oppervlakte van 4000m².  Bougainvillea en Cyclaam waren destijds de hoofdteelten.  In dat zelfde jaar is er in Kwintsheul aan de Driesprong een nieuwe kwekerij gebouwd.  Deze kwekerij was 6000m² en ingericht met roltafels.  Op dit bedrijf zijn we in 1981 gestart met de Begonia, in de jaren daarna is deze teelt sterk gegroeid.

In 1980 is Jos ten Have bij zijn vader in de firma gekomen en is de firma W.J.J. ten Have en Zn. opgericht.  In 1986 is ook Peter ten Have in de firma gekomen en vier jaar later is de firma J&P ten Have opgericht naast de bestaande firma. 
Deze firma heeft destijds in 1990 een kavel van 2 ha gekocht aan de Kreekrug in De Lier en is daar een jaar later begonnen met de bouw van een nieuw bedrijf. 
Dit bedrijf is geheel ingericht met rolcontainers, ook boven de werkruimte, dit was iets wat vrij uniek was in die tijd.  Het bedrijf in Honselersdijk is toen verkocht en de firma W.J.J. ten Have en Zn. is toen ontbonden.
In 1996 is de firma J&P ten Have veranderd in J & P ten Have B.V.. Eind 1997 is er een kavel van 2,8 ha gekocht aan de Herenwerf in Maasland. 
In 2000 is er op die locatie gestart met de teelt van Begonia en Anthuriums. De kwekerij in Kwintsheul is vlak voor de start in Maasland verkocht.

JOS TEN HAVE
Peter ten Have
PETER TEN HAVE

In 2005 heeft er een uitbreiding plaats gevonden binnen de locatie Kreekrug. 
Het bedrijf van de naastgelegen buurman is aangekocht en verbouwd tot een Begonia productie bedrijf. Binnen dit aangekochte bedrijf wordt er gebruikt gemaakt van het teeltsysteem Walking Plant System (WPS).  De totale oppervlakte van het bedrijf aan de Kreekrug is hiermee uitgegroeid van 2 naar 3,2 hectare.

In 2017/2018 is de locatie Herenwerf aangesloten op het aardwarmte net van Geopower Oudcamp voor de verwarming van de kwekerij. Door deze aansluiting verbruiken we minder aardgas om de kwekerij te verwarmen.

Op 1 juli 2021 is Jos ten Have uitdienst getreden en op 1 januari 2022 is Gerard van Deventer toegetreden tot het bedrijf.

PETER TEN HAVE EN GERARD VAN DEVENTER